Khăn mở rộng tự động

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: TSLT

Xuất xứ: china

Mô tả

TSLT

Liên hệ hotline (028) 38362813 để được hỗ trợ tốt nhất

Chi tiết sản phẩm

Màn hình cảm ứng để dễ dàng thao tác
Máy cắt hoàn toàn tự động
Thiết bị định tâm tự động
Chi tiêu kép cho vải
Hệ thống mài dao tự động
Phát hiện cơ học và phát hiện cảm biến đồng thời để xác định phát hiện ổn định hơn

Sản phẩm cùng loại

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

Máy may biên dọc tự động

Hệ thống theo dõi đường cọc (Đường may được...

8:00-12:00 13:00-17:00