Vải thử nghiệm

James Heal DW 50m
702-540 ISO 105 F09
702-502 50m/ hộp
500 Miếng/Bịch 2x2inch
50 % cotton 50% Polyester 36 x 36" 16 miếng / Bịch
Qui cách : 1, 34inch x 25m/cuộn 2, 2 x 2inch x 500pcs / bịch cắt thường 3,...

8:00-12:00 13:00-17:00